รีวิวศัลยกรรม ล่าสุด

ทำตาสองชั้น

ปัญหาชัดๆ ของปิ๊งคือ ชั้นตาไม่เท่ากัน ค่ะ ข้างขวาใหญ่กว่าข้างซ้าย แต่กว่าจะตัดสินใจทำชั้นตาใหม่ด้วยวิธีนี้ คิดอยู่นานมาก สองจิตสองใจว่าถ้า ทำตาสองชั้น จะทำตาสองชั้นที่ไหน...

รีวิวศัลยกรรม ตา ยอดนิยม

รีวิวศัลยกรรม จมูก ยอดนิยม

รีวิวปลูกผม ยอดนิยม

รีวิวดูดไขมัน ยอดนิยม