รีวิว Fat Transfer

เติมไขมันหน้าด้วยไขมันตัวเอง หน้าดูอิ่มเอมเด็กลงเยอะเลย!!!

เติมไขมันหน้าด้วยไขมันตัวเอง หน้าดูอิ่มเอมเด็กลงเยอะเลย!!!

ครั้งนี้ปัทอยากมารีวิวการเติมไขมันหน้าตัวเองค่ะ เหตุผลที่อยากเติมไขมันหน้า เพราะเป็นปัทคนที่หน้าตอบม...